Fastighetsägarens vinster och möjligheter med digital nyckelhantering

 • Enkel administration i ett självadministrerande  nyckelsystem via digital kvittering
 • Slipper dokument och pärmar med nyckelkvittenser
 • Dokumentation arkiveras i molnet
 • Intelligent kvittering av nyckel med administration i molnet
 • Effektiv rutin för utlämning av nycklar, delegering till återförsäljare eller ombud
 • Minimerar manuell hantering av nycklar vid avflyttning eller inflyttning
 • Lättare hantering vid utlåning av nycklar
 • Smart påminnelse vid ej återlämnade nycklar
 • Smart hantering av borttappade och stulna nycklar, bibehåller kontroll och hög säkerhet i fastigheten.
 • Nyckelhantering kan hanteras utan fastighetsägarens deltagande
 • Digital logg och historik på nycklar
 • Smart sökfunktion av nycklar, användare

NyckelOnline förenklar administrationen och säkerställer kvalité på nyckelarkiv och status på nyckelbeståndet

Låssmedens uppdrag och fördelar med digital nyckelhantering

 • Effektivt verktyg och smart tjänst som förstärker serviceavtalserbjudandet till låssmedens kund
 • Enklare att motivera serviceåtagande mot kund inom låssystem
 • Effektiv hantering av kundens dokumentation på låssystem
 • Smart påminnelse av revisionsbesök hos kund
 • Garantitidsvillkor av låssystem säkerställs
 • Lättarbetat register, information och aktuell status på låssystem och nycklar
 • Ger högre servicekvalitet på eftermarknaden till nyckelkund och nyckelanvändare
 • Bra rutiner för serviceabonnemang och fakturering
 • Kvalitetshöjande försäljning av serviceavtal

NyckelOnline ger låssmeden möjlighet att säkra sin eftermarknad och vid behov säkerställa abonnemangsfakturering

Säkerhetsperspektiv

 • Mekaniska lås och nycklar är en viktigt funktion för erhålla trygghet och hög säkerhet i en fastighet.
 • Lås med nycklar har historiskt varit den viktigaste komponenten för att hålla ett objekt eller fastighet låst och säkrat. Larm, digital övervakning och passagesystem är annan typ av säkerhetssystem för en fastighet och kombineras till ett mekaniskt låssystem.
 • Konsekvensen av borttappade nycklar och nycklar utan kontroll utgör en stor säkerhetsrisk i fastigheten.
 • Nyckelinnehavaren rapporterar enkelt borttappade nycklar i olika säkerhetsnivåer som innebär hög kontroll och minskad säkerhetsrisk.

NyckelOnline skapar ett säkert arkiv över alla typer av nycklar samt erbjuder ett verktyg för att bedöma säkerhetsrisker i tid innan stor skada sker

Kostnadsperspektiv

 • Enkel administration spar tid och pengar för fastighetsägare, låssmed och nyckelinnehavaren
 • Slipper ersätta låssystem i förtid, minskar onödiga kostnader och nyinvesteringar
 • Kan sänka försäkringspremien från försäkringsbolagen
 • Minskar bekymmer med försäkringsfrågor om nycklar vid inbrott
 • Ökar möjligheten att erhålla ersättning från försäkringsbolag
 • Hög kvalité på nyckelarkiv höjer värdet på fastigheten
 • Slipper tung administration som kostar pengar eller stjäl tid från andra arbetsuppgifter
 • Att byta ett låssystem i förtid innebär onödiga kostnader
 • Inbrott som sker med nycklar försvårar möjlighet att få ut pengar från försäkringsbolag
 • God status på nyckelarkivet påverkar försäljningsvärdet för fastigheten

NyckelOnline erbjuder verktyg för att snabbt inse konsekvenser av olika incidenter och möjlighet att agera innan kostnaderna blir för höga

Beställning av nya nycklar

 • Förenklar leveranser av nycklar från låssmed (återförsäljare) eller ombud
 • God kontroll på befintliga nycklar i låssystemet ger enklare uppföljning
 • Beställning och kvittens av nycklar kräver inte platsbesök hos låssmed eller ombud
 • Nycklar kan sändas via REK, Post

NyckelOnline erbjuder smart digital beställning av nycklar som sedan levereras via REK eller om så önskas hämtas ut hos låssmed

Utlåning av nycklar

 • Utlåning av nycklar dokumenteras via digital kvittens
 • Utlånade nycklar kan tidregleras
 • Smart påminnelse ej återlämnad nyckel

NyckelOnline dokumenterar utlåning digitalt i nätet samt erbjuder bevakningsrutiner för utlånade nycklar

Hantera borttappade och stulna nycklar

 • Förteckning över borttappade och stulna nycklar arkiveras online
 • Lätt att bedöma säkerhetsrisken av borttappade nycklar i olika nivåer
 • Nyckelanvändare rapporterar enkelt förlust av nyckel, hög eller låg risk 

NyckelOnline ger dig en överblick av vilken konsekvens en borttappad eller stulen nyckel innebär. Allt för att förenkla dina beslutsprocesser.

Nyckeluppgifter arkiv och tillgänglighet

 • Dokumentation och historik arkiveras utan risk för förlust
 • Nyckelhantering är tillgänglig på distans av behörig användare
 • Säker och enkel tillgänglighet på nyckelsystem av kundens fastighet

NyckelOnline erbjuder ett arkiv i molnet är tillgängligt överallt och data ligger säkert utan risk för brand eller skadegörelse på förvaltarens kontor.