Molnbaserad för alla typer av datorer, surfplattor och Smartphones

Vi erbjuder en molnbaserad lösning vilket innebär att du alltid har tillgång till nyckeldatabasen oavsett var du är. Förutsatt att du har tillgång till Internet.

Vår lösning fungerar lika bra på PC som på Mac, på Ipad som på Android surfplatta och på Iphone som på Android Smart phones.

Användarvänlighet är ett av våra ledord.

Ingen installation på din dator

Vår lösning är web-baserad. Du behöver inte installera någon speciell programvara i ditt nätverk eller på din dator. Har du tillgång till Internet har du tillgång till NyckelOnline.

Egenadministration

Du kan själv hantera alla som ska tillgång till ditt system. Inga behov av att vända sig till en kundsupport med begränsade öppettider.

Nivåindelad nyckelhantering

Nycklar hanteras i tre nivåer

Administratör: Hanterar alla nycklar övergripande

Nyckelförvaltare: Hanterar nycklar för tex en butik, lägenhet, byggnad

Nyckelbrukare: Person som kvitterat ut en eller flera nycklar

Digital kvittens via SMS

Du kan lämna ut nycklar via vårt smarta SMS-kvittens. Inga fler namnteckningar på blanketter som ska sparas i pärmar.

Utlåning av nycklar med påminnelse

Kvittera ut nycklar tillsvidare eller på överenskommen period. PÅminnelsrutin till både utlånare och låntagare.

Digital beställningsrutin för nycklar

Inbyggd beställningsrutin för extra nycklar eller ersättningsnycklar. Beställningen går direkt till din låssmed som sedan leverar nycklarna till er enligt önskemål. VI hjälper er skapa faktureringsunderlag för beställda nycklar.

Smart sökrutin ger dig full kontroll på konsekvenser av stulen eller borttappad nyckel

Du kan alltid söka upp vem som har vilka nycklar, samt om en nyckel är förlorad vilka dörrar den går till. På det sättet kan du snabbt överblicka vad en stulen eller borttappad nyckel innebär